AlgemeenRijvereniging St. Hubertus werd opgericht in 1929.

 Het was destijds een van de eerste rijverenigingen uit de buurt.
De militairen, en in het bijzonder de huzaren (het paardenvolk uit de mobilisatietijd 1914-1918) speelden in die tijd een grote rol als oefenmeesters in de paardensport.
Voor de 2e wereldoorlog werd vooral met Belgische paarden gereden. Sint Hubertus was daar tegenover wat vooraanstaand, omdat zij al snel met zogenoemde luxe paarden reed.


1945 na de 2e wereldoorlog kan gezien worden als het jaar van de heroprichting:
Martien Vissers, Gerard van Lieshout en Jas van Boxtel hielpen de rijvereniging weer op de been.
Heden ten dage is onze vereniging uitgegroeid tot een moderne rijvereniging met voor de jeugd een pony-afdeling.